Najaarsledenvergadering: traditie in ere hersteld

12 oktober 2018


Het bestuur heeft besloten dit jaar een Najaarsledenvergadering te houden.
Zo kunnen we een adequate begroting voor 2019 presenteren, waarbij rekening kan worden gehouden met eventuele wijzigingen voor het nieuwe seizoen. Deze kunnen dan aan de leden worden voorgelegd. Dit voorkomt discussies achteraf tijdens het seizoen.
Er staan op dit moment overigens nog geen belangrijke wijzigingen op stapel.

Agendapunten worden in ieder geval: 
  • Notulen Voorjaarsvergadering
  • Voortgang commissie nieuwe voorzitter
  • Status onderzoek renovatie banen 5 & 6
  • Begroting 2019 

De Najaarsledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 28 november 2018. Nog een traditie: Eerste vergadering om 19.45 uur en vervolgens om 20.00 uur. Uiteraard in het clubgebouw.

Natuurlijk zorgen we ervoor dat alle leden tijdig kennis kunnen nemen van de stukken.

Het Bestuur.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 229 213 777

Address

Blauwe Berg 33, 1625 NT HOORN
POST: Postbus 221, 1620 AE HOORN