Renovatie banen 5 & 6 update

18 september 2019


De renovatie van de banen 5 & 6 vordert gestaag.

De leidingen van de nieuwe sproei-installatie liggen in de banen en worden nu aangesloten. Hiervoor wordt een geul gegraven van baan 5 naar het sproeihok.

Kijk hier voor een impressie.

Nieuwscategorieën