Renovatie banen 5 & 6 update

01 november 2019


Vanwege de weersomstandigheden is deze week wat minder voortgang geboekt dan gehoopt. Het gestorte beton moest eerst drogen, voordat kon worden geëgaliseerd, etc.

Het viel op, dat het beton aan de kant van het rugbyveld langer nat blijft. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de enorme heg die daar staat. De coniferen zijn daarom getopt.

De rollen tapijt liggen inmiddels klaar. Op een droge dag zal het tapijt worden geplaatst en het gravel ingestrooid.

Kijk hier voor een impressie.

Nieuwscategorieën